Psalmer
Toni Holgersson Lasse Englund Irma Schultz Keller Psalmer

Psalmer (2007) Tillsammans med Lasse Englund och Irma Schultz Keller

1. När livet inte blir som vi har tänkt oss

2. Var inte rädd

3. Oändling nåd

4. O Guds lamm

5. Gud i dina händer

6. Gud är en av oss vid detta bord

7. Som bonden tar ett fång

8. Innan natten kommer

9. Se nu stiger solen

10. Herre Gud för dig jag klagar

11. Jag går mot döden

12. Led milda ljus 

 

2007 Monitor 


Produktion:

Lasse Englund, Toni

Holgersson och Irma

Schultz Keller

Musiker:

Lasse Englund

Irma Schultz Keller

Dan Berglund

Magnus Stinnerbom

Bebe Risenfors

Backa-Hans Eriksson

Fredrik Englund

Gunnar Bergsten