Hand till hand

Hand till hand


Teven står på och brusar, du sover tungt med öppen mun

på golvet framför teven jag går runt runt i samma rum

Dina skåp alltid fulla av flaskor och du full av rädsla för mig

Nakna ögon, farliga ögon, dom var som speglar för dig


Nu vill jag skriva ett brev till dig och sträcka ut en hand

Det var jag som kom varannan helg

och det var jag som byggde slott av sand

Det var jag som kom varannan helg och byggde slott av sand


Vi gick till berget vid kanalen, med en falska vin var du oslagbar

du berättade historier och sagor så länge det fanns några droppar kvar

En dag kanske jag förstår dig och ser vem du verkligen var,

troligen den dag jag lägger blommor vid din grav


Men vill du kan du komma hem till mig ikväll,

jag bor ensam här men jag har en son och han kommer hit varannan helg

Kanske du och jag och han en dag kan tala med varann,

och svar om arvedel och livets spel gå från hand till hand.....hand till hand