Oändlig nåd

Oändlig nåd


Oändlig nåd mig Herren gav

och än idag mig ger

Jag kommit hem, jag vilsen var,

var blind, men nu jag ser


Jag kom ur tvivel, mörka djup

ur vanmakt och ur skam

Den nåd som bar mig intill nu

skall bära ända fram


Amazing grace how sweet the sound

that saved a wretch like me

I once was lost but now am found

Was blind but now I see


Guds nåd, jag skälvde inför den

men sedan gav den mig ro

och aldrig var den större än

den dag jag kom till tro


Oändlig nåd mig Herren gav

och än idag mig ger

Jag kommit hem, jag vilsen var,

var blind, men nu jag ser

 

 

Text: J. Newton, A Frostensson