Gud i dina händer

Gud i dina händer


Gud, i dina händer vilar jag i tro

Vilar i din värme och din ro

Varje brustet hjärta, varje skadad själ

famnar du i nåd och gör den hel


Nära vill jag leva, nära dig, min Gud

I din omsorg finner själen ro

Nära vill jag leva, nära dig, min Gud

I din kärlek kan min kärlek gro


Gud, i dina händer, får jag gråta ut

Gråten delar du tills den tar slut

Gud, du känner ondskan i din egen kropp

Att du delar smärtan ger mig hopp


Nära vill jag leva, nära dig, min Gud

I din omsorg finner själen ro

Nära vill jag leva, nära dig, min Gud

I din kärlek kan min kärlek gro


Gud, i dina händer lägger jag mig ned

När jag går till vila är du med

Dina händer bär mig genom rum och tid

Jag förblir i ljuset i din frid


Nära vill jag leva, nära dig, min Gud

I din omsorg finner själen ro

Nära vill jag leva, nära dig, min Gud

I din kärlek kan min kärlek gro

 

 

Text: A-M Kaskinen, P Harling