Menad att bli

Menad att bli

 

Du sitter vid grinden

Du trampar tiden

Du lägger den på axeln

Undrar vad som fanns i den


Du går långsamt längs traktorspåren

Du kunde räkna stegen

men du räknar åren

Som vägdamm som for förbi

som du ville dröja vid

Du får falla en stund inuti

för att bli den du var menad att bli...


Du tänker på dom du sårat

På dom som inte finns kvar

På dom du älskat

Så ofta det blev samma sak

Du kan se det nu

Låt det lägga sig till ro

Låt allting som har hänt

hitta sin plats att bo

Du får falla en stund inuti

för att bli den du var menad att bli...


Det finns ingen stege som går

till himlen på Jakobs vis

Du tycker dig minnas nåt

Men du har glömt vägen dit

Men du kan se det när du älskar

Du kan se det bland rosor och sten

Du kan se det i hennes ögon

Du kan se det i människors sken


Du går långsamt längs traktorspåren

Du kunde räkna stegen

men du räknar åren

Som vägdamm som for förbi

som du ville dröja vid

Du får falla en stund inuti

för att bli den du var menad att bli