Gud är en av oss vid detta bord

Gud är en av oss vid detta bord


Här är rymlig plats. Här är Guds bord

Ett stråk av himmel och en doft av jord

Ett rop ur mörkret och ett svar i tro

Gud är en av oss vid detta bord

Gud är en av oss vid detta bord


Ej ens änglar anar eller vet

de djup som ryms i Guds barmhärtighet

Den frid som han en skuldtyngd människa ger

Gud är en av oss vid detta bord

Gud är en av oss vid detta bord


Kring sitt eget håller ingen vakt

Här släpper oron. Allt vårt självförakt

Vår rädsla för varandra mist sin makt

Gud är en av oss vid detta bord

Gud är en av oss vid detta bord


Närhet, ljus och ingen utanför

En fattigmåltid, enkelt vin och bröd

En kärleksfest med himmelskt överflöd

Gud är en av oss vid detta bord

Gud är en av oss vid detta bord

 

 

Text: A. Frostensson efter R.J Stamps