Led milda ljus

Led milda ljus

 

Led milda ljus, i dunkel dimfylld värld

Led du mig fram

Mörk natten är, långt från mitt hem min färd

Led du mig fram

Styr du min fot. Min fjärran framtids stig

jag vill ej se, ett steg är nog för mig


Ej alltid, Herre, var min bön att du mig ledde fram

Jag ville se och välja själv

Men nu; led du mig fram

Stolt av min kraft jag njöt på farligt spår

Av stundens glans

Glöm bort de gångna år


Din kraft dock bar och framgent bära skall

Om du blott styr

Hän över hed och stup och forsars fall

tills natten flyr

och dina änglar ler i morgonskyn

som förr en gång de log i banets syn

 

 

Text: J.H Newman, D Assarsson, T Fogelqvist