Jag går mot döden

Jag går mot döden


Jag går mot döden var jag går

och snart ska den mig hinna

Jag ej en dag, en timme får

där jag kan trygghet finna

Ett flyktigt andetag, så slutar livets dag

Jag inför evigheten står

Jag går mot döden var jag går


Jag går mot Jesus var jag går

Han vandrar vid min sida

I kamp och strid hans hjälp jag får

och hjälp när jag får lida

Hans spår jag ser i tro

och sätter där min fot

Om vägen än blir tung och svår


Jag går med Jesus var jag går

Jag går till himlen var jag går

så ängslas ej och fråga

Där ingen oro mer mig når

Där finns ej död och plåga

Jag himlen öppen ser

ej världen lockar mer

Jag all dess glans och lust försmår

Jag går till himlen var jag går

 

 

Text: H.A Brorson, A Frostensson
Musik: Toni Holgersson